Platební podmínky a jiné důležité informace

  • Zařazení mezi zájemce o aktivitu provádíme na základě došlé přihlášky vyplněné online na www.krouzkystonozka.cz.

  • Rezervace (zařazení mezi účastníky) je platná až po uhrazení částky z platného ceníku.

  • Částku, prosíme, uhraďte na bankovní účet 2101742846 / 2010 spolu s námi určeným variabilním symbolem na každý kroužek a účastníka zvlášť ještě před zahájením aktivity.

  • Do ceny jsou započítány tyto náklady: část provozních prostředků (energie, služby, úklid, telefony, internet), část pomůcek a materiálů na činnost, poplatky (bankovní, poštovní), mzdové náklady externích lektorů, část pronájmu místností.

  • Bezplatné storno přihlášky je možné jedině na základě písemného oznámení, nejpozději do 7 dnů před zahájením aktivity.

  • V případě, že klient zruší svoji účast po zaplacení aktivity, jsme nuceni uplatnit tzv. storno poplatek ve výši 10% ze zaplacené částky.

  • Při oznámení o ukončení docházky v první polovině zaplaceného pololetí, je třeba uhradit storno poplatek. Skládá se ze dvou částí: manipulačního poplatku ve výši 250,- Kč a platby za odchozené hodiny. Částka poplatku se řídí termínem písemného oznámení o ukončení docházky. Při nahlášení ukončení docházky po polovině daného pololetí se zaplacená částka již nevrací.

  • Účastníci aktivit nejsou úrazově pojištěni.

  • Kroužky STONOŽKA z. s. si vyhrazuje právo zrušit konání aktivity při nedostatečném počtu přihlášených účastníků (min. 6).

  • Ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. tímto souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů a s jejich zařazením do databáze Kroužky STONOŽKA z. s. na dobu neurčitou; souhlasím s využíváním svých elektronických a jiných kontaktů pro zasílání informací o aktuálních akcích; tyto údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ani využívány k jiným účelům.