Provozní řád Kroužky STONOŽKA z. s.

 1. Každý návštěvník prostor spolku KROUŽKY STONOŽKA je povinen řídit se tímto Provozním řádem. Platí pro všechny pobočky spolku.
 2. Otevírací doba všech prostor spolku je určena rozvrhem hodin, který naleznete na www.krouzkystonozka.cz, nejdéle však denně mezi 6:30 a 21:00 hodin.
 3. Do pobočky v ulici Postřižínská 20, Odolena Voda je přísný zákaz vjezdu všech motorových vozidel. Využijte, prosím, parkování přímo v ulici nebo na Dolním náměstí.
 4. Každý návštěvník všech poboček z bezpečnostních důvodů neprodleně zamíří přímo do prostor, které má k dispozici spolek Kroužky Stonožka. Nebude se zdržovat v okolních společných prostorách, na dvoře, v jiných prostorách domu apod. Směr je vyznačen šipkami.
 5. Do všech prostor spolku je nutné se na určeném místě přezout do čisté, suché obuvi, vhodné pro zvolenou aktivitu.
 6. Do všech prostor spolku mohou přicházet pouze návštěvníci bez zjevných známek nemoci (děti i dospělí).
 7. V době mimo konání kroužků nese rodič plnou zodpovědnost za své dítě, nebo děti, se kterými do výše zmíněných prostor přišel. Rovněž si ručí za své osobní věci.
 8. Rodič dbá na to, aby děti šetrně přistupovaly k veškerému vybavení všech prostor spolku.
 9. Každý návštěvník je povinen zaplatit určenou sazbu za každou z aktivit, kterou chce využít. Až po té má nárok užívat zařízení a účastnit se programu.
 10. Jídlo je možné konzumovat pouze mimo místnosti, ve kterých se konají kroužky a jiné aktivity spolku. Pití je dovoleno.
 11. Děti, které prostory spolku navštěvují s doprovodem dospělého, z bezpečnostních důvodů vždy doprovázejte na WC a dbejte na čistotu. Platí absolutní zákaz vyhazování vlhčených ubrousků, vložek a tampónů do WC. Jednorázové pleny nepatří do odpadkového koše, použijte igelitový sáček a vyneste je.
 12. Ve všech prostorách a pobočkách spolku platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek.
 
PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNOU ZÁBAVU NA VŠECH NÁMI PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍCH.

 

Tento Provozní řád nabývá platnosti 1. 9. 2016 a platí do odvolání.